Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetarg na wymianę wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okresową wodomierzy indywidualnych na wodomierze legalizowane w budynkach Jarocińska 1, Witolińska 2 i 8, w ilości około 1788 szt.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela p. Bogdan Rutkowski - Dział Techniczny, tel. 22.612.58.59.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.500 zł.
Termin składania ofert do dnia 02.10.2012 r., godz 9:30.
Termin otwarcia ofert 02.10.2012 r., godz 10:00.
Termin realizacji do 15.12.2012 r.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.