[ffb_param route="o gen text"]Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilny i przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 11.02.2013 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni z możliwością uzyskania w przyszłości prawa odrębnej własności bądź spółdzielczego własnościowego prawa do wymienionych lokali z chwilą zaistnienia takich możliwości.