Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 08.07.2014 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

1 ul. Witolińska 6 m 2A o pow. użyt. 19,87 m2 - cena wywoławcza czynszu najmu 700 zł,
2 ul. Witolińska 8 m 2A o pow. użyt. 19,48 m2 - cena wywoławcza czynszu najmu 700 zł.