Odczyty stanów wodomierzy

W dniach od 24 czerwca do 02 lipca 2015 r. wykonywane są na naszym Osiedlu odczyty stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Prosimy osoby, które nie udostępniły lokalu o kontakt z Gospodarzem budynku lub Działem Eksploatacji Spółdzielni celem umówienia się na indywidualny odczyt urządzeń.
Telefon kontaktowy 22-612-56-66 lub adres e-mail info@smo.waw.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem GZM (§ 22, pkt 8) lokale mieszkalne nieudostępnione do odczytu będą rozliczane w formie ryczałtu, który wynosi 8 m³ na osobę w skali miesiąca za zimną wodę ze ściekami i 4 m³ na osobę w skali miesiąca za podgrzanie wody. W przypadku lokali niezamieszkałych ryczał ten wynosi odpowiednio: zimna woda i kanalizacja 8 m³ za lokal, podgrzanie wody 4 m³ za lokal.