Przegląd i pomiary instalacji elektrycznych w mieszkaniach i lokalach

S.M. „OSTROBRAMSKA” informuje, że obowiązkowa 5-letnia kontrola instalacji elektrycznych w lokalach, zapowiadana w ogłoszeniach z dnia 28 maja br., połączona z pomiarami ochrony od porażeń odbędzie się w okresie:

20.08.2015 r. – 30.11.2015 r.

Podstawa prawna prac: art. 62, ust. 1, pkt 2 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. 

Prosimy o udostępnienie lokali i potwierdzenie wykonania prac na liście, którą dostarczy Wykonawca. Pracownicy Wykonawcy będą dysponować upoważnieniami Spółdzielni oraz identyfikatorami. 

SZCZEGÓŁOWE TERMINY PRAC W POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH BĘDĄ PODAWANE W OGŁOSZENIACH WYWIESZANYCH NA KLATKACH. 

O przewidywanej dacie kontroli w poszczególnych budynkach można będzie się dowiedzieć również, po uzgodnieniu harmonogramu z Wykonawcą prac, t.j. po dniu 03.08.2015 r. w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia usterek gniazd lub instalacji w mieszkaniach, stwarzających niebezpieczeństwo dla użytkowników, Wykonawca robót może wykonać naprawę za osobną odpłatnością ze strony mieszkańca - § 37, ust.2, pkt 2 Regulaminu GZM Spółdzielni. W przypadku rezygnacji z naprawy mieszkaniec lokalu będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o wykonaniu napraw we własnym zakresie i dostarczyć do Spółdzielni protokół sprawdzenia skuteczności napraw - § 36, ust.2, pkt 3 Regulaminu GZM. Drukami oświadczeń dysponować będzie Wykonawca. Wykonawcą prac będzie: 

Firma „COMPLEX”, ul. Kwiska 158, Wrocław
Przedstawiciel Pan Jakub Tynecki, tel. 668 121 471.

OSOBY RZADKO PRZEBYWAJĄCE W LOKALACH PROSZONE SĄ O DOSTARCZENIE DO SPÓŁDZIELNI DANYCH KONTAKTOWYCH.

APELUJEMY O UDOSTĘPNIENIE LOKALI.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI I POMIARÓW PRZYPADA ZA 5 LAT !