Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na lokale"

Pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 01.12.2016r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ulicy:OSTROBRAMSKA 80 M 65 pow. użyt. – 61,0 m2 - lokal składa się z : 3-ch pokoi, kuchni, łazienki , wc i przedpokoju , parter.

Cena wywoławcza - 263.215 zł

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

  1. złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę oraz sposób jej wniesienia,
  2. zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej, jeżeli uczestnik przetargu nie jest członkiem Spółdzielni,
  3. wniesienie wadium w wysokości - 1.000 zł. na konto Spółdzielni,
    Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 (dowód wpłaty należy dołączyć do oferty)
  4. złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu w obecnym stanie technicznym,
  5. inne warunki określone regulaminem przetargów, zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni, smo.waw.pl

Oferty można składać w terminie do dnia 30.11.2016r. do godz. 1200.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać pod nr tel. (22) 612-56-66lub na stronie internetowej Spółdzielni smo.waw.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”