Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na lokale"

Przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 29.06.2017r. przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku należącym do Spółdzielni przy ulicy: Witolińska 8 m 2A, o pow. 19,48 m2, składającego się z 1–go pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, parter.

Cena wywoławcza czynszu najmu 700,00 zł

Najemca obowiązany będzie do wniesienia, przed zawarciem umowy najmu, na wskazane konto Spółdzielni, kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego czynszu najmu.

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie :

  1. wnosić opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
  2. wnosić opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów,
  3. wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z tytułu udziału i wpisowego

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją "przetarg na najem", w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 15 w terminie do dnia 28.06.2017r. do godz. 12:00

Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”,  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.