Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w budynku wielorodzinnym Witolińska 4

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny. Informacji dodatkowych udzielają: Pan Bogdan Rutkowski (roboty) oraz Pan Jacek Paź (procedura) - Dział Techniczny, tel. 612.58.59. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000,00 zł Termin składania ofert do dnia 14.07.2017 r., godz.9:30. Termin otwarcia ofert 14.07.2017 r., godz.10:00. Termin realizacji do 01.12.2017 r. Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.