Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetarg nieograniczony na roboty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

koszenie trawników w ilości 15,68ha – 3 razy
cięcie żywopłotów w ilości 8.700m2 – 2 razy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 61,50 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 11 – Dział Eksploatacji. Informacji dodatkowych udziela Pani Zofia Conkała (roboty) Dział Eksploatacji, tel. 612.56.66 oraz Pan Jacek Paź (procedura) Dział Techniczny, tel. 612.58.59. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł.

Termin składania ofert do dnia 28.02.2018 r., godz.9:30.

Termin otwarcia ofert 28.02.2018 r. godz.10:00.

Termin realizacji – 2018 r.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyni bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.