Uroczystość związaną z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego

RADA OSIEDLA GROCHÓW POŁUDNIOWY zaprasza Mieszkańców SM OSTROBRAMSKA na uroczystość związaną z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ OFIAROM BARBARZYŃSTWA NIEMIECKIEGO 1939 - 1945"

Podczas spotkania złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze, a z Chórem WITOLIN Spółdzielni Mieszkaniowej OSTROBRAMSKA zaśpiewamy powstańcze piosenki.

Park Znicza - 1 sierpnia 2019 r. godzina 19.00.

ZałącznikWielkość
WARSZAWSKIE DZIECI.pdf65.35 KB