Przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Szanowni Państwo,

nawiązując do naszych wcześniejszych informacji dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, uprzejmie informujemy, że w dniu 02.08.2019 r. Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe P. Tomasz Kucharski, podpisał dwa zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów naszej Spółdzielni z obrębu 3-05-17 ( z budynkami Ostrobramska 82 i 84, Tarnowiecka 3, Komorska 4, 8 i 10, Łukowska 15 i 17) oraz z obrębu 3-05-18 ( z budynkami Łukowska 3,5,7,9, Ostrobramska 78 i 80).
Wprowadzone w czerwcu br. przez ustawodawcę zmiany uprościły znacznie procedurę i tym samym pomyślnie zakończyły się dla nas wszystkie problemy jakie pierwotnie wynikały z zapisów ustawy przekształceniowej.
W związku z powyższym do końca roku wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali otrzymają z Urzędu Dzielnicy zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności oraz informację o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej z uwzględnieniem 98% bonifikaty. Opłata przekształceniowa jednorazowa może zostać uiszczona dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i po zgłoszeniu na piśmie zamiaru jej wniesienia.
Na wniosek właściciela wyodrębnionego lokalu zaświadczenie możne zostać wydane w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni, jeśli wniosek uzasadniony jest np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych, który dokona wpisu własności. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

W załączeniu:
- wniosek o wydanie zaświadczenia
- zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej

ZałącznikWielkość
wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf20.16 KB
zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej.pdf32.86 KB