Książeczki opłat

Ważne dla tych osób, które do płacenia za mieszkanie nie potrzebują książeczki opłat a dotychczas nie złożyły rezygnacji z jej drukowania.

Dbając o Państwa pieniądze, Lokatorów regulujących opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych za pomocą przelewów bankowych prosimy o składanie w biurze Spółdzielni pisemnych oświadczeń dotyczących rezygnacji z drukowania i dostarczania książeczki opłat czynszowych. Stosowne druki dostępne są w Dziale Czynszów Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”. Pisemne oświadczenia możecie Państwo składać do dnia 15 listopada 2019r. bezpośrednio w Dziale Czynszów Spółdzielni w godzinach przyjęć interesantów lub przesyłać na adres internetowy info@smo.waw.pl

Ogłoszenie nie dotyczy osób, które w poprzednich latach złożyły stosowne oświadczenie o rezygnacji.