Odczyty stanów wodomierzy lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2019r.

W dniach od 07 stycznia 2020r. do 09 stycznia 2020r. w godzinach 17°° - 20³° będą wykonywane na naszym Osiedlu odczyty stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Szczegółowe terminy dla poszczególnych budynków zostaną podane w ogłoszeniach, które zostaną wywieszone w gablotach na klatkach schodowych. Prosimy osoby, które nie będą obecne w domu w podanym terminie o kontakt z Gospodarzem budynku lub Działem Eksploatacji Spółdzielni celem umówienia się na indywidualny odczyt urządzeń.

Telefon kontaktowy 22 612-56-66 lub adres e-mail info@smo.waw.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem GZM (§ 21, pkt 8) lokale mieszkalne nieudostępnione do odczytu będą rozliczane w formie ryczałtu, który wynosi 8 m³ na osobę w skali miesiąca za zimną wodę ze ściekami i 4 m³ na osobę w skali miesiąca za podgrzanie wody. W przypadku lokali niezamieszkałych ryczałt ten wynosi odpowiednio; zimna woda i kanalizacja 8 m³ za lokal, podgrzanie wody 4 m³ za lokal.

Powyższe nie dotyczy lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach: Komorska 4, Łukowska 3, Łukowska 5, Łukowska 6, Łukowska 8, Łukowska 9, Ostrobramska 78, Ostrobramska 80, Ostrobramska 82, Ostrobramska 84, w których zamontowano wodomierze z nakładką radiową do zdalnego odczytu.