Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2020r. (w godzinach wieczornych) Radni Miasta Stołecznego Warszawy uchylili Uchwałę Nr XXXVIII/1199/2020 z dnia 15.10.2020r. dotyczącą zmiany metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym obowiązuje dotychczasowa stawka w wysokości 65,00 zł. od lokalu mieszkalnego.

Zawiadomienia o wysokości miesięcznych opłat za grudzień 2020r. otrzymacie Państwo do dnia 01 grudnia 2020r.

Przyjęte poprawki przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy przesunęły wejście w życie nowych stawek na 1 kwietnia 2021 r.