Odczyt liczników ciepłej i zimnej wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” uprzejmie informuje, że w związku z panującą pandemią koronawirusa odczyt liczników ciepłej i zimnej wody za I półrocze 2020 r. przeprowadzony zostanie w zmienionej formie niż dotychczas.

Odczytu nie będą przeprowadzali dozorcy bezpośrednio
w lokalach mieszkalnych.
REALIZACJA ODCZYTU PRZEPROWADZONA ZOSTANIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB :
• odczyt stanu liczników powinien zostać przeprowadzony przez Mieszkańca w terminie do dnia 30.06.2020 r.
• karta odczytowa zostanie przekazana Państwu za pośrednictwem skrzynek listowych;
• wypełnioną kartę odczytową należy przekazać do Spółdzielni w terminie do dnia 03.07.2020 r.
a) za pośrednictwem dozorcy,
b) do skrzynki odbiorczej zainstalowanej na ogrodzeniu Biura Spółdzielni przy furtce wejściowej,
c) drogą elektroniczną - e-mail info@smo.waw.pl
W celu sprawnego przeprowadzenia odczytu a następnie bezproblemowego rozliczenia uprzejmie prosimy o dochowanie zasad i terminów podanych powyżej.