Konkurs na określenie warunków ewentualnej współpracy w celu realizacji inwestycji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” w Warszawie ogłasza konkurs na określenie warunków ewentualnej współpracy w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi na działce nr 6/10 z obrębu 3-05-18 w ramach obowiązujących ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XLIII/1341/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej

  1. Materiały należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Biura Zarządu pokój nr 15 w Warszawie ul. Tarnowiecka 7, w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” nie później niż do 24.08.2020 r. do godz. 12 00.
  2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem konkursowym. Regulamin do wglądu w siedzibie Spółdzielni – pok. nr 1 lub na stronie internetowej Spółdzielni www.smo.waw.pl (e-mail: info@smo.waw.pl)
  3. Koszt udostępnionych materiałów (opinia z wyceny nieruchomości) z załącznikami wynosi 400,00 zł (netto), płatne na konto Spółdzielni 78 1020 1097 0000 7602 0089 8841.
ZałącznikWielkość
Regulamin konkursu (konkurs-2020.08.12.pdf)2.59 MB