Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody - Łukowska 4 kl. I

SM „Ostrobramska” informuje, że od dnia 08.10.2020 r. rozpocznie się wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach. Wymiana obejmie piony i odcinki rur od pionów do wodomierzy, razem z zaworami odcinającymi wodę w mieszkaniu. Wymiana nie obejmie wodomierzy. Wymiana nie obejmie odcinków rur od wodomierzy do przyborów (zaworów, baterii) w mieszkaniach. Uprzejmie prosimy o udostepnienie lokali w godz. 8:00 – 18:00 w podanych niżej terminach:
lokale: 1, 4, 7, 10, 13 – 08.10.2020 r.
lokal:   16 – 08 i 09.10.2020 r.
lokale: 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 – 09.10.2020 r.
lokale: 2, 5, 8, 11, 14 – 12.10.2020 r.
lokal:   17 – 12 i 13.10.2020 r.
lokale: 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 – 13.10.2020 r.
lokale: 3, 6, 9, 12, 15 – 14.10.2020 r.
lokal:   18 – 14 i 15.10.2020 r.
lokale: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 – 15.10.2020 r.
W trakcie prowadzonych prac wystąpi przerwa w dostawie wody w pionie lokali. Prace murarskie będą wykonywane po pracach instalacyjnych – Wykonawca uzgodni to z mieszkańcem lokalu.
Prosimy o odsunięcie sprzętów oraz demontaż nietypowych zabudów ograniczających dostęp do instalacji w szachtach instalacyjnych: łazienkowym i kuchennym.

Pracownicy wykonawcy będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.

Roboty wykonuje Firma:
HYDRO-INVEST S.C. ul. Mozarta 2/301, Warszawa
Brygadzista: Pan Marek Pasztak – tel. 602 – 124 – 421
Kierownik robót: Pan Tomasz Stefański – tel. 602-55-44-66

Za utrudnienia spowodowane robotami przepraszamy.