Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody - Łukowska 4 kl. IV

SM „Ostrobramska” informuje, że od dnia 03.11.2020 r. rozpocznie się wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach. Wymiana obejmie piony i odcinki rur od pionów do wodomierzy, razem z zaworami odcinającymi wodę w mieszkaniu. Wymiana nie obejmie wodomierzy. Wymiana nie obejmie odcinków rur od wodomierzy do przyborów (zaworów, baterii) w mieszkaniach. Uprzejmie prosimy o udostepnienie lokali w godz. 8:00 – 18:00 w podanych niżej terminach:
lokale: 116, 120, 124, 128, 132 – 03.11.2020 r.
lokal:   136 – 03 i 04.11.2020 r.
lokale: 140, 144, 148, 152, 156, 160 – 04.11.2020 r.
lokale: 117, 121, 125, 129, 133 – 05.11.2020 r.
lokal:   137 – 05 i 06.11.2020 r.
lokale: 141, 145, 149, 153, 157, 161, 164 – 06.11.2020 r.
lokale: 118, 122, 126, 130, 134 – 09.11.2020 r.
lokal:   138 – 09 i 10.11.2020 r.
lokale: 142, 146, 150, 154, 158, 162, 165 – 10.11.2020 r.
lokale: 119, 123, 127, 131, 135 – 12.11.2020 r.
lokale: 139 – 12 i 13.11.2020 r.
lokale: 143, 147, 151, 155, 159, 163, 166 – 13.11.2020 r.
W trakcie prowadzonych prac wystąpi przerwa w dostawie wody w pionie lokali. Prace murarskie będą wykonywane po pracach instalacyjnych – Wykonawca uzgodni to z mieszkańcem lokalu.
Prosimy o odsunięcie sprzętów oraz demontaż nietypowych zabudów ograniczających dostęp do instalacji w szachtach instalacyjnych: łazienkowym i kuchennym.

Pracownicy wykonawcy będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.

Roboty wykonuje Firma:
HYDRO-INVEST S.C. ul. Mozarta 2/301, Warszawa
Brygadzista: Pan Marek Pasztak – tel. 602 – 124 – 421
Kierownik robót: Pan Tomasz Stefański – tel. 602-55-44-66