Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody - Tarnowiecka 3

SM „Ostrobramska” informuje, że wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody zapowiadana wcześniejszym ogłoszeniem, rozpocznie się od dnia 14 października. Całość robót w budynku potrwa do końca listopada br.

W pierwszej kolejności będą wykonywane prace w piwnicach – wymiana poziomów. W drugiej kolejności będą wykonywane prace w mieszkaniach. W mieszkaniach wymiana obejmie piony i odcinki rur od pionów do wodomierzy, razem z zaworami odcinającymi wodę w mieszkaniu. Wymiana nie obejmie wodomierzy. Wymiana nie obejmie odcinków rur od wodomierzy do przyborów (zaworów, baterii) w mieszkaniach.

Roboty w mieszkaniach prowadzone będą pionami, tzn. po kilka mieszkań w jednym pionie, w ciągu jednego dnia. Prosimy, aby mieszkańcy rzadko przebywający w lokalach lub planujący wyjazd pozostawili w Spółdzielni dane kontaktowe do osób upoważnionych do udostępnienia lokali na czas przeprowadzenia prac. Szczegółowy harmonogram robót w poszczególnych pionach mieszkań zostanie wywieszony na klatce. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów, aby ograniczyć uciążliwości związane z robotami. Prosimy o odsunięcie sprzętów oraz demontaż nietypowych zabudów ograniczających dostęp do instalacji w szachtach instalacyjnych: łazienkowym i kuchennym.

Okres wymiany instalacji sprzyja możliwościom przygotowania dostępu do pionów wod–kan oraz zaworów i wodomierzy. Spółdzielnia zachęca do zamontowania łatwo-demontowanych ekranów oraz powiększenia otworów rewizyjnych do wodomierzy, które są wymieniane co kilka lat.

W trakcie prac, w godzinach 8:30 – 15:00 wystąpią wyłączenia dostawy ciepłej i zimnej wody do mieszkań.

Prace murarskie będą wykonywane po wykonanych pracach instalacyjnych – Wykonawca uzgodni to z mieszkańcem lokalu.

Pracownicy Wykonawcy będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Roboty wykonywać będzie Firma:

SAL – WOD PHU S.C.
ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa
Brygadzista: Pan Robert Mazurek tel. 606 – 428 – 841

Za utrudnienia spowodowane robotami przepraszamy.