Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody - Komorska 10

SM „Ostrobramska” informuje, że od dnia 19.10.2020 r. rozpocznie się wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach. Wymiana obejmie piony i odcinki rur od pionów do wodomierzy, razem z zaworami odcinającymi wodę w mieszkaniu. Wymiana nie obejmie wodomierzy. Wymiana nie obejmie odcinków rur od wodomierzy do przyborów (zaworów, baterii) w mieszkaniach. Uprzejmie prosimy o udostepnienie lokali w godz. 8:00 – 18:00 w podanych niżej terminach:
lokale: 94, 88, 82, 76, 70, 64, 58 – 19 i 20.10.2020 r.
lokale: 52, 46, 40, 34, 28, 22 – 20 i 21.10.2020 r.
lokale: 16, 10, 1 – 21 i 22.10.2020 r.
lokale: 93, 87, 81, 75, 69, 63, 57 – 22 i 23.10.2020 r.
lokale: 51, 45, 39, 33, 27, 21 – 23 i 26.10.2020 r.
lokale: 15, 9 – 26 i 27.10.2020 r.
lokale: 92, 86, 80, 74, 68, 62, 56 – 27 i 28.10.2020 r.
lokale: 50, 44, 38, 32, 26, 20 – 28 i 29.10.2020 r.
lokale: 14, 8, 4 – 29 i 30.10.2020 r.
lokale: 91, 85, 79, 73, 67, 61, 55 – 30.10 i 02.11.2020 r.
lokale: 49, 43, 37, 31, 25, 19 – 02 i 03.11.2020 r.
lokale: 13, 7, 3, serwerownia  – 03 i 04.11.2020 r.
lokale: 90, 84, 78, 72, 66, 60, 54 – 04 i 05.11.2020 r.
lokale: 48, 42, 36, 30, 24, 18 – 05 i 06.11.2020 r.
lokale: 12, 6, 2A – 06 i 09.11.2020 r.
lokale: 89, 83, 77, 71, 65, 59, 53 – 09 i 10.11.2020 r.
lokale: 47, 41, 35, 29, 23, 17  – 10 i 12.11.2020 r.
lokale: 11, 5, 2, piwnica lokalu 44 – 12 i 13.11.2020 r.

W trakcie prowadzonych prac wystąpi przerwa w dostawie wody w pionie lokali. Prace murarskie będą wykonywane po pracach instalacyjnych – Wykonawca uzgodni to z mieszkańcem lokalu.
Prosimy o odsunięcie sprzętów oraz demontaż nietypowych zabudów ograniczających dostęp do instalacji w szachtach instalacyjnych: łazienkowym i kuchennym.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego skonsultowanymi z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Warszawie podczas wymiany instalacji prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
    • w przypadku przebywania w lokalu osoby w trakcie izolacji lub kwarantanny – należy uprzedzić o tym Wykonawcę i przejść do pomieszczenia, do którego pracownicy techniczni nie będą zmuszeni wchodzić,
    • prosimy o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą osób wymieniających instalacje,
    • prosimy otworzyć drzwi do kuchni, łazienki i WC,
    • prosimy o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych do lokalu przed wizytą,
    • prosimy zachować bezpieczną odległość (1,5 – 2 m) od pracowników, ewentualnie przejść do pomieszczeń w których nie znajdują się instalacje.
Pracownicy wykonawcy będą wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Roboty wykonuje Firma:
SAL – WOD PHU S.C.
ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa

Brygadzista: Pan Robert Jakubczak tel. 500 – 282 – 252
    
Za utrudnienia spowodowane robotami przepraszamy.