UWAGA OGŁOSZENIE DOTYCZY LOKALI MIESZKALNYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH BUDYNKACH: KOMORSKA 10,   ŁUKOWSKA 7, JAROCIŃSKA 1, WITOLIŃSKA 2, WITOLIŃSKA 8.

Spółdzielnia    Mieszkaniowa    „Ostrobramska”  uprzejmie   informuje,  że    odczyt   liczników   wody   za   II półrocze  2020r. będzie   przeprowadzony  analogicznie   jak   za  I  półrocze.

Odczytu   nie   będą   przeprowadzali   dozorcy    bezpośrednio  w   lokalach   mieszkalnych.

REALIZACJA    ODCZYTU   PRZEPROWADZONA   ZOSTANIE W   NASTĘPUJĄCY  SPOSÓB  :

  • odczyt   stanu   liczników   powinien   zostać   przeprowadzony  przez   Mieszkańca  w  terminie   do  dnia   31. 12. 2020  r.
  • karta   odczytowa   zostanie   przekazana   Państwu   za   pośrednictwem   skrzynek   listowych;
  • dostarczenie   wypełnionej   karty    odczytowej   należy  przekazać  do   Spółdzielni   w   nieprzekraczalnym   terminie   do  dnia  08.01.2021  r.
    a)    za   pośrednictwem   dozorcy,
    b)   skrzynek   odbiorczych   zainstalowanych   na    ogrodzeniu      Spółdzielni   przy   furtkach   wejściowych  i   na   elewacji   budynku,
    c)   drogą   elektroniczną   -   email    -   info  @  smo.  waw. pl.

W   celu   sprawnego   przeprowadzenia   odczytu,    a   następnie  bezproblemowego   rozliczenia    uprzejmie    prosimy  o   dochowanie        zasad   i    terminów   podanych   powyżej.