ul. Tarnowiecka 7     04-174 Warszawa       REGON: 015756031      KRS: 0000210998      NIP: 113-248-66-49      e-mail: info@smo.waw.pl      fax: 022 613 89 01

Odczyt wodomierzy – KOMORSKA 10, ŁUKOWSKA 7, JAROCIŃSKA 1, WITOLIŃSKA 2, WITOLIŃSKA 8

UWAGA OGŁOSZENIE DOTYCZY LOKALI MIESZKALNYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH BUDYNKACH: KOMORSKA 10,   ŁUKOWSKA 7, JAROCIŃSKA 1, WITOLIŃSKA 2, WITOLIŃSKA 8.

Spółdzielnia    Mieszkaniowa    „Ostrobramska”  uprzejmie   informuje,  że    odczyt   liczników   wody   za   II półrocze  2020r. będzie   przeprowadzony  analogicznie   jak   za  I  półrocze.

Odczytu   nie   będą   przeprowadzali   dozorcy    bezpośrednio  w   lokalach   mieszkalnych.

REALIZACJA    ODCZYTU   PRZEPROWADZONA   ZOSTANIE W   NASTĘPUJĄCY  SPOSÓB  :

 • odczyt   stanu   liczników   powinien   zostać   przeprowadzony  przez   Mieszkańca  w  terminie   do  dnia   31. 12. 2020  r.
 • karta   odczytowa   zostanie   przekazana   Państwu   za   pośrednictwem   skrzynek   listowych;
 • dostarczenie   wypełnionej   karty    odczytowej   należy  przekazać  do   Spółdzielni   w   nieprzekraczalnym   terminie   do  dnia  08.01.2021  r.
  a)    za   pośrednictwem   dozorcy,
  b)   skrzynek   odbiorczych   zainstalowanych   na    ogrodzeniu      Spółdzielni   przy   furtkach   wejściowych  i   na   elewacji   budynku,
  c)   drogą   elektroniczną   –   email    –   info  @  smo.  waw. pl.

W   celu   sprawnego   przeprowadzenia   odczytu,    a   następnie  bezproblemowego   rozliczenia    uprzejmie    prosimy  o   dochowanie        zasad   i    terminów   podanych   powyżej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7
 • 04-174 Warszawa
 • fax: 022 613 89 01
 • REGON: 015756031
 • KRS: 0000210998
 • NIP: 113-248-66-49
logo new