PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ

U W A G A / W A Ż N E WŁAŚCICELE LOKALI WYODRĘBNIONYCH
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ.

Uchwałą Rady Warszawy Nr L/121/2017 z dnia 08.06.2017r., która weszła w życie 4 lipca 2017r. użytkownikom wieczystym gruntu przysługuje 95% bonifikaty przy przekształceniu tego prawa we własność. Warunkiem uzyskania zniżki jest zabudowa działki budynkami mieszkalnymi lub garażami oraz uzyskanie prawa użytkowania wieczystego do 13 października 2005r. Warunki takie spełniają prawie wszystkie nieruchomości wielobudynkowe w naszej Spółdzielni (nie dotyczy nieruchomości trzeciej, tj. budynków przy ul. Jarocińska 1, Łukowska 4,6,8,, Witolińska 2, 4, 5, 6, 8).

Opłata za przekształcenie w wysokości 5% wartości gruntu może zostać rozłożona na raty, na czas od 10 do 20 lat i w okresie spłaty jest oprocentowana.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić mieszkańcy, których suma udziałów w nieruchomości wynosi co najmniej połowę, przy czym zgodę na wykup gruntu musza wyrazić wszyscy właściciele posiadający prawo odrębnej własności.

Uchwała Rady Warszawy zbiegła się z procedowanym przez Sejm rządowym projektem powszechnego uwłaszczenia, zakładającym 20% opłatę rozłożoną na 20 lat. Jeśli ustawa zostanie uchwalona (planowane jest to w październiku-listopadzie br.) wszelkie niezakończone postępowania prowadzone zgodnie z obecnymi przepisami staną się bezprzedmiotowe. O dalszych krokach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w biurze Spółdzielni, w godzinach przyjęć interesantów, pok. Nr 14 z dowodem osobistym.

Poniżej zamieszczamy obowiązujący wzór wniosku o przekształcenie prawa do gruntu.

Załącznik Wielkość
Wniosek (doc) 61.5 KB

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska