ul. Tarnowiecka 7     04-174 Warszawa       REGON: 015756031      KRS: 0000210998      NIP: 113-248-66-49      e-mail: info@smo.waw.pl      fax: 022 613 89 01

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska"

Przetarg nieograniczony na roboty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”

ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wykonanie wodociągowej instalacji hydrantowej ppoż

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Komorska 8, Witolińska 6, Witolińska 8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.

Informacji dodatkowych udzielają Pani Beata Cydejko (roboty)

oraz Pan Jacek Paź (procedura) – Dział Techniczny, tel. 612.58.59.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 5.000,00 zł dla każdego oferowanego budynku.

Termin składania ofert do dnia 23.04.2021 r., godz.9:30.

Termin otwarcia ofert 23.04.2021 r., godz.10:00.

Termin realizacji do 31.07.2021 r.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie

bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Przetarg nieograniczony na roboty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”

ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa

tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

„Projekt budowlano-wykonawczy dostosowania budynku Witolińska 4

do wymogów Ekspertyzy rozwiązań zastępczych i Postanowienia MKW PSP”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić

w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.

Informacji dodatkowych udzielają

Pani Wanda Melon (roboty) oraz Pan Jacek Paź (procedura) –

Dział Techniczny, tel. 612.58.59.

Termin składania ofert do dnia 16.03.2021 r., godz.9:30.

Termin otwarcia ofert 16.03.2021 r., godz.10:00.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu

na każdym etapie bez podania przyczyn

i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Przetarg nieograniczony na roboty: Konserwacja zieleni w 2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”; ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa; tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Konserwacja zieleni w 2021 r.:
koszenie trawników w ilości 15,68ha (3-4 razy)
cięcie żywopłotów w ilości 8.700m2 (2 razy)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 11 – Dział Eksploatacji. Informacji dodatkowych udziela Pani Zofia Conkała (roboty) Dział Eksploatacji, tel. 612.56.66 oraz Pan Jacek Paź (procedura) Dział Techniczny, tel. 612.58.59. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.250,00 zł.

Termin składania ofert do dnia 02.03.2021 r. godz.9:30.

Termin otwarcia ofert 02.03.2021 r., godz.10:00.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Przetarg nieograniczony na roboty – Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych do budynku Łukowska 17

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.

Informacji dodatkowych udzielają Pani Wanda Melon (roboty) oraz Pan Jacek Paź (procedura) – Dział Techniczny, tel. 612.58.59.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2021 r., godz.9:30.

Termin otwarcia ofert 26.01.2021 r., godz.10:00.

Pożądany termin realizacji do 31.05.2021 r.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

Odczyt wodomierzy – KOMORSKA 10, ŁUKOWSKA 7, JAROCIŃSKA 1, WITOLIŃSKA 2, WITOLIŃSKA 8

UWAGA OGŁOSZENIE DOTYCZY LOKALI MIESZKALNYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH BUDYNKACH: KOMORSKA 10,   ŁUKOWSKA 7, JAROCIŃSKA 1, WITOLIŃSKA 2, WITOLIŃSKA 8.

Spółdzielnia    Mieszkaniowa    „Ostrobramska”  uprzejmie   informuje,  że    odczyt   liczników   wody   za   II półrocze  2020r. będzie   przeprowadzony  analogicznie   jak   za  I  półrocze.

Odczytu   nie   będą   przeprowadzali   dozorcy    bezpośrednio  w   lokalach   mieszkalnych.

REALIZACJA    ODCZYTU   PRZEPROWADZONA   ZOSTANIE W   NASTĘPUJĄCY  SPOSÓB  :

 • odczyt   stanu   liczników   powinien   zostać   przeprowadzony  przez   Mieszkańca  w  terminie   do  dnia   31. 12. 2020  r.
 • karta   odczytowa   zostanie   przekazana   Państwu   za   pośrednictwem   skrzynek   listowych;
 • dostarczenie   wypełnionej   karty    odczytowej   należy  przekazać  do   Spółdzielni   w   nieprzekraczalnym   terminie   do  dnia  08.01.2021  r.
  a)    za   pośrednictwem   dozorcy,
  b)   skrzynek   odbiorczych   zainstalowanych   na    ogrodzeniu      Spółdzielni   przy   furtkach   wejściowych  i   na   elewacji   budynku,
  c)   drogą   elektroniczną   –   email    –   info  @  smo.  waw. pl.

W   celu   sprawnego   przeprowadzenia   odczytu,    a   następnie  bezproblemowego   rozliczenia    uprzejmie    prosimy  o   dochowanie        zasad   i    terminów   podanych   powyżej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7
 • 04-174 Warszawa
 • fax: 022 613 89 01
 • REGON: 015756031
 • KRS: 0000210998
 • NIP: 113-248-66-49
logo new