Informacje dla mieszkańców

Konkurs na określenie warunków ewentualnej współpracy w celu realizacji inwestycji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” w Warszawie ogłasza konkurs na określenie warunków ewentualnej współpracy w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi na działce nr 6/10 z obrębu 3-05-18 w ramach obowiązujących ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XLIII/1341/2008 Rady Miasta Stołecznego

Przetarg nieograniczony na roboty - remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”; ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa; tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Witolińska 5

Awaria wody

Awaria 02:40 Praga Południe, ul. Łukowska 25 - awaria ciepłownicza, podczas sprawdzania szczelności urządzeń doszło do wycieku w kanale. 75 budynków pozbawionych dostaw cieplej wody w rejonie ulic: Łukowska, Komorska, Ostrobramska, Witolińska. Planowany termin wznowienia dostaw 14.07.2020 godz. 18:30

Przetarg nieograniczony na roboty - wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”; ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa; tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01; ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na oprawy energooszczędne ledowe sterowane czujnikami mikrofalowymi ruchu/światła w budynku
Łukowska 4

Informacja nt. przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia.

Szanowni Państwo,
z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie jest możliwe zwołanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w ustawowym terminie, to jest do końca czerwca br. Jednak przepisy dotyczące zwalczania skutków pandemii zawierają normę regulująca taką sytuację.

Odczyt liczników ciepłej i zimnej wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” uprzejmie informuje, że w związku z panującą pandemią koronawirusa odczyt liczników ciepłej i zimnej wody za I półrocze 2020 r. przeprowadzony zostanie w zmienionej formie niż dotychczas.

Odczytu nie będą przeprowadzali dozorcy bezpośrednio

Badanie lustracyjne

SM „Ostrobramska” odnosząc się do obowiązku wynikającego z art. 91-93 Prawa Spółdzielczego dotyczącego poddania się badaniu lustracyjnemu uprzejmie informuje, że od dnia 22.06.2020 r. prowadzona będzie w naszej Spółdzielni lustracja pełna działalności za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

Przetarg nieograniczony na roboty - remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”; ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa; tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

remont instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej mieszkań w budynku Łukowska 17.

Remont (wymiana) 8 rozdzielnic głównych elektrycznych w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”; ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa; tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Remont (wymiana) 8 rozdzielnic głównych elektrycznych w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania

SZANOWNI PAŃSTWO, z uwagi na obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 30.04.2020r.

Subskrybuje zawartość