Przetargi

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Konkurs na określenie warunków ewentualnej współpracy w celu realizacji inwestycji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” w Warszawie ogłasza konkurs na określenie warunków ewentualnej współpracy w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi na działce nr 6/10 z obrębu 3-05-18 w ramach obowiązujących ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XLIII/1341/2008 Rady Miasta Stołecznego

Konkurs - zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza konkurs dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty na zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Oferty należy przesyłać do dnia 18.02.2020 r. na adres biura Spółdzielni: 04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 7 e-mail: info@smo.waw.pl

Zlecenie badania sprawozdania finansowego

„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSTROBRAMSKA” ZLECI FIRMIE AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZENIE BADANIA USTAWOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2019 ORAZ WYDANIA SPRAWOZDANIA Z BADANIA, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 11 MAJA 2017 r. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM (Dz. U. poz. 1089)

Badania i ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zleci uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
Oferty należy składać do dnia 18.11.2016 r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie przy ul. Tarnowieckiej 7.

Informacje pod telefonami 22 613 78 71; 22 612 56 66.

Przetarg na czyszczenie instalacji wentylacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ogłasza przetarg nieograniczony na czyszczenie instalacji wentylacyjnych w 23 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 50 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5.
Informacji dodatkowych udziela p. Zdzisław Socha, Dział Techniczny, tel. 22 612 58 59.

Subskrybuje zawartość