Plan zajęć w klubie "Relax"

Tygodniowy plan zajęć w naszym klubie:

Zawiadomienie o remontach dźwigów osobowych

S.M. „Ostrobramska" zawiadamia, że wybrano wykonawcę tegorocznych remontów dźwigów osobowych. Roboty wykonywać będzie Firma:
„WINDA-Warszawa” Sp. z o.o., ul.Surowieckiego 12, W-wa.

Spółdzielnie mieszkaniowe w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Informacja dotycząca bieżących problemów w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. P 16/08.

Przetarg nieograniczony na wymiany częściowe instalacji ccw-zw

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”
ogłasza przetarg nieograniczony na wymiany częściowe instalacji ccw-zw w technologii PP3:
1.Piony ccw-zw w budynku Łukowska 15.
2.Poziomy ccw-zw w budynkach:
Łukowska 5 (klatki 1-7)
Witolińska 5 (klatki 4-6)
Łukowska 4.

Zawiadomienie

Przegląd Instalacji wentylacyjnych oraz Instalacji i urządzeń gazowych.

Przetarg nieograniczony na roboty: koszenie trawników, cięcie żywopłotów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: koszenie trawników w ilości 15,68ha, cięcie żywopłotów w ilości 8.700m2.

Przetarg nieograniczony na roboty: remont dźwigów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.022.612.56.66, tel./fax.0.22.613.89.01
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty: Remont dźwigów osobowych 13-przystankowych w budynkach Komorska 4 (klatka 3), Łukowska 5 (klatka 2), Łukowska 8 (klatka 4).

Zawiadomienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr 24 Zarządu SM „Ostrobramska” z dnia 28.02.2007 r., w dniu 15.04.2009 r. wywieszone zostaną informacje o zaległościach czynszowych z wyszczególnieniem lokali w budynku.

Subskrybuje zawartość