Raport dotyczący problemów rodzinnych

Zapraszamy do zapoznania się z "Raportem dotyczącym problemów rodzinnych występujących na terenie osiedla »Ostrobramska«" przygotowanym przez Komisję Członkowską Rady Nadzorczej S.M. „OSTROBRAMSKA”.

Wymiany instalacji ccw-zw w 2009r

Uwaga mieszkańcy budynku Łukowska 15

Wymiany instalacji ccw-zw w 2009r

Uwaga mieszkańcy budynków:
Łukowska 4
Witolińska 5 – klatki 4, 5, 6.
Łukowska 5 – klatki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 09.02.2009r. odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych (pozycje od 1-5) oraz na ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych (pozycje od 6-7).

W drugiej połowie stycznia rozpocznie się okresowa wymiana legalizacyjna wodomierzy indywidualnych

UWAGA MIESZKAŃCY I UŻYTKOWNICY BUDYNKÓW
Łukowska 5, 6, 8, 9,
Ostrobramska 78,
Łukowska 13,
Tarnowiecka 5, 7, 9, 11, 13

S.M. „OSTROBRAMSKA” informuje, że w drugiej połowie stycznia rozpocznie się okresowa wymiana legalizacyjna wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach i lokalach budynk…ów.

Zmiany w Statucie naszej Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 15.12.2008 r.

Upływa 10 letni okres gwarancji na podzielniki kosztów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w 2009 r. upływa 10 letni okres gwarancji na podzielniki kosztów w n/w budynkach:

Subskrybuje zawartość