Przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Szanowni Państwo,

Uroczystość związaną z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego

RADA OSIEDLA GROCHÓW POŁUDNIOWY zaprasza Mieszkańców SM OSTROBRAMSKA na uroczystość związaną z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ OFIAROM BARBARZYŃSTWA NIEMIECKIEGO 1939 - 1945"

Podczas spotkania złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze, a z Chórem WITOLIN Spółdzielni Mieszkaniowej OSTROBRAMSKA zaśpiewamy powstańcze piosenki.

Odczyty stanów wodomierzy lokali mieszkalnych na dzień 30.06.2019r.

W dniach od 17 czerwca 2019r. do 03 lipca 2019r. w godzinach 17°° - 20³° będą wykonywane na naszym Osiedlu odczyty stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Szczegółowe terminy dla poszczególnych budynków zostaną podane w ogłoszeniach, które zostaną wywieszone w gablotach na klatkach schodowych.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Dział organizacyjny SM „Ostrobramska” w Warszawie w nawiązaniu do przedstawionego Państwu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków uprzejmie informuje, że zgodnie z § 86 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 10.06.2019 r. upłynął termin zgłaszania projektów uchwał..

Przetarg nieograniczony na roboty: remont (wymiana) rozdzielnic głównych elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Remont (wymiana) rozdzielnic głównych elektrycznych w 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Walne Zromadzenie

W załączniku znajdą Państwo terminy i porządek obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Otwarta debata o bezpieczeństwie Grochowa Południowego

W środę, 05.06.2019 r. o godzinie 17.00 zapraszamy mieszkańców Osiedla Ostrobramska na otwartą debatę o bezpieczeństwie Grochowa Południowego.

Debata z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Przyjdź, zabierz głos, posłuchaj.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

W środę, 29.05.2019 r. o godzinie 18.00 zapraszamy na koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

W programie: pieśni S. Moniuszki, F. Chopina, T. Sygietyńskiego i pieśni patriotyczne.

Wystąpią: Chór Witolin, Chór RAS im. S. Moniuszki oraz Aleksandra Kurpik, Zbigniew Tokarski, Maria Popławska.

Całość pod kierunkiem Piotra Kurpika.

Sala widowiskowa Klubu „Relax”

Subskrybuje zawartość