Odśnieżanie

Jest zima to i jest śnieg - nic w tym dziwnego. Pytanie jednak, kiedy spółdzielnia zacznie wywiązywać się ze swoich obowiązków, które nakłada na nią ustawa. Przypominam, że obowiązkiem zarządcy terenu jest uprzątnięcie śniegu, błota lodu i innych nieczystości z terenu. Do tego terenu zaliczamy: chodniki, drogi wewnętrzne i PARKINGI (w myśl ustawy obowiązek ten nie dotyczy płatnych miejsc parkingowych). Zatem spółdzielnia ma obowiązek usunąć z ulic i miejsc parkingowych lód i śnieg. Dalej ustawa określa, że uprzątnięty i składowany śnieg zobowiązana jest WYWIEŹĆ GMINA.

Jednocześnie należy pamiętać, że za wszelkie szkody wynikające z niedopełnienia obowiązku uprzątnięcia śniegu i lodu odpowiada zarządca terenu - w tym przypadku SMO. Zachęcam zatem każdego, kto uszkodził siebie lub swój pojazd aby dochodził swoich roszczeń wobec SMO jako odpowiedzialnego za stan ulic, chodników i parkingów inaczej na usunięcie lodu z ulic i parkingów czekać będziemy do roztopów