Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 02.02.2016 r. przetarg otwarty na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynkach należących do Spółdzielni:

1. ul. Łukowska 6 m. 14, o pow. użyt. 48,0 m2; dwa pokoje, widna kuchnia, łazienka z wc; piętro III; cena wywoławcza czynszu najmu 800,00 zł,

2. ul. Jarocińska 1 m. 161, o pow. użyt. 33,40 m2; jeden pokój, widna kuchnia, łazienkia z wc, piętro X; cena wywoławcza czynszu najmu 700,00 zł.

Z chwilą zaistnienia możliwości prawnych, ewentualni najemcy będą mieli w przyszłości prawo ubiegania się o ustanowienie odrębnej własności bądź spółdzielczego prawa do wymienionych lokali.

Najemca obowiązany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wskazane konto Spółdzielni kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego czynszu najmu.
Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie wnosić:
1. opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
2. opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów,
3. wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z tytułu udziału i wpisowego.

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją "przetarg na najem" w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 15 w terminie do dnia 01.02.2016 r., do godz. 18:00.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”.
Lokal można oglądać w godzinach przyjęć interesantów, tel. 22-612-56-66.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska