Przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 31.05.2016r. przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku należącym do Spółdzielni przy ulicy: Witolińska 8 m 2A, o pow. 19,48 m2, składającego się z 1–go pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc, parter.

Cena wywoławcza czynszu najmu 700,00 zł

Najemca obowiązany będzie do wniesienia, przed zawarciem umowy najmu, na wskazane konto Spółdzielni, kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego czynszu najmu.

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie:

1. wnosić opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,

2. wnosić opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów,

3. wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z tytułu udziału i wpisowego

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją przetarg na najem, w sekretariacie Spółdzielni, pok. Nr 15 w terminie do dnia 30.05.2016r. do godz. 1800

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.

Szczegółowe warunki przetargu określa  Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska