Organy

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Kujawa

CZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH
Jolanta Zielińska

PREZYDIUM RADY:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Pani Elżbieta Golińska
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pan Artur Namiota
Sekretarz Rady Nadzorczej - Pani Anna Oleksiak
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Halina Todys-Niewiadomska
Przewodnicząca Komisji Członkowskiej – Pani Teresa Aniołkiewicz
Przewodnicząca Komisji Eksploatacyjnej – Pani Małgorzata Zawadzka

Skład stałych Komisji Rady Nadzorczej SM „Ostrobramska”

Komisja Rewizyjna RN:

1. P. Halina Todys- Niewiadomska – Przewodnicząca Komisji
2. P. Grażyna Mierzejewska
3. P. Danuta Augustynowicz
4. P. Janina Chmielewska

Komisja Członkowska RN:

1. P. Teresa Aniołkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. P. Przemysław Michalski
3. P. Adrian Kowalczyk
4. P. Maria Popławska

Komisja Eksploatacyjna RN:

1. P. Małgorzata Zawadzka – Przewodnicząca Komisji
2. P. Lech Adamczak
3. P. Artur Belka
4. P. Aleksandra Sarap