Organy

 

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kujawa

CZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH

Jolanta Zielińska

PREZYDIUM RADY:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Lech Adamczak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Artur Namiota
Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani  Maria Materska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Halina Todys – Niewiadomska
Przewodnicząca Komisji Członkowskiej – Pani Teresa Aniołkiewicz
Przewodnicząca Komisji Eksploatacyjnej – Pani  Małgorzata Zawadzka

Skład stałych Komisji Rady Nadzorczej SM „Ostrobramska”

Komisja Rewizyjna RN:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Halina Todys –Niewiadomska
Członek Komisji Rewizyjnej – p. Danuta Augustynowicz – Miłoszewska
Członek Komisji Rewizyjnej – p. Janina Chmielewska
Członek Komisji Rewizyjnej – p. Grażyna Mierzejewska

Komisja Członkowska RN:

Przewodnicząca Komisji Członkowskiej – p. Teresa Aniołkiewicz
Członek Komisji Członkowskiej – p. Anna Oleksiak
Członek Komisji Członkowskiej – p. Adrian Kowalczyk

Komisja Eksploatacyjna RN:

Przewodnicząca Komisji Eksploatacyjnej – p. Małgorzata Zawadzka
Członek Komisji Eksploatacyjnej – p. Aleksandra Sarap
Członek Komisji Eksploatacyjnej – p. Artur Belka
Członek Komisji Eksploatacyjnej – p. Arkadiusz Szydlik
Członek Komisji Eksploatacyjnej – p. Karol Piórkowski

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

logo new