ul. Tarnowiecka 7     04-174 Warszawa       REGON: 015756031      KRS: 0000210998      NIP: 113-248-66-49      e-mail: info@smo.waw.pl      fax: 022 613 89 01

Przetarg nieograniczony na roboty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”

ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa

tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

„Projekt budowlano-wykonawczy dostosowania budynku Witolińska 4

do wymogów Ekspertyzy rozwiązań zastępczych i Postanowienia MKW PSP”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić

w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.

Informacji dodatkowych udzielają

Pani Wanda Melon (roboty) oraz Pan Jacek Paź (procedura) –

Dział Techniczny, tel. 612.58.59.

Termin składania ofert do dnia 16.03.2021 r., godz.9:30.

Termin otwarcia ofert 16.03.2021 r., godz.10:00.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu

na każdym etapie bez podania przyczyn

i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

  • ul. Tarnowiecka 7
  • 04-174 Warszawa
  • fax: 022 613 89 01
  • REGON: 015756031
  • KRS: 0000210998
  • NIP: 113-248-66-49
logo new