Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Przetargi na roboty

Spółdzielnia zleci roboty glazurnicze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01
zleci roboty glazurnicze na klatkach schodowych (układanie płytek gresu)
Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni, tel.612.58.59 - Pani mgr inż. Barbara Czajńska.

Wymiana bramy głównej w garażu podziemnym Tarnowiecka 13.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Wymiana bramy głównej w garażu podziemnym Tarnowiecka 13.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5.

Naprawy spękań i dylatacji posadzki betonowej z odnowieniem oznakowań stanowisk postojowych w garażu podziemnym Tarnowiecka 13.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Naprawy spękań i dylatacji posadzki betonowej z odnowieniem oznakowań stanowisk postojowych w garażu podziemnym Tarnowiecka 13.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5.

Naprawa posadzki betonowej z odnowieniem oznakowań stanowisk postojowych w garażu podziemnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Naprawy posadzki betonowej z odnowieniem oznakowań stanowisk postojowych w garażu podziemnym Tarnowiecka 13.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5.

Okresowy przegląd budynków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Okresowy przegląd budynków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel.

Regulacja instalacji c.o. po ociepleniu 3 budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Regulacja instalacji c.o. w 3 ocieplonych budynkach Komorska 10, Jarocińska 1 i Łukowska 9

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel.

Naprawa obiektów małej architektury

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.612.58.59, fax. 613.89.01 poszukuje wykonawcy robót naprawczych murków okalających drzewa - roboty betonowe i murarskie (klinkier).
Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. nr 612-58-59 (Pan Zdzisław Socha).

Remont wentylacji mechanicznej mieszkań w 2 budynkach

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Remont instalacji wentylacji mechanicznej mieszkań
w 2 budynkach wielorodzinnych Łukowska 7 i Witolińska 6.

pc121678pc121678 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5.

In

Okresowy przegląd i badania hydrantów ppoż na sieci wodociągowej Osiedla "Ostrobramska"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ostrobramska" ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Okresowy przegląd i badania hydrantów ppoż. HP-80 na sieci wodociągowej Osiedla "Ostrobramska"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5.

Wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody w 3 budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.612.58.59, tel./fax.

Subskrybuje zawartość