Informacje dla mieszkańców

Koncert upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W poniedziałek 30 września 2019 o godzinie 17:00 odbędzie się koncert upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Mało znane pieśni i piosenki wojskowe wykona dla Państwa CHÓR „WITOLIN”.

Koncert poprowadzi Maria Popławska. Koncert odbędzie się na Sali Widowiskowej klubu „RELAX” przy ul. Tarnowieckiej 13.

Zapraszamy dzieci na przedstawienie pt.: „Smocza legenda”

W poniedziałek, 16.09.2019 r. o godzinie 17.00 zapraszamy dzieci na przedstawienie pt.: „Smocza legenda” w wykonaniu Studia Teatralnego „Krak-Art”.

Sala widowiskowa Klubu „Relax”
Wstęp wolny

Aktualizacja Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK - czasowe ograniczenie dostępu

Informujemy Państwa, że z dniem 23.08.2019r. zostanie wyłączona czasowo z użytkowania aplikacja Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK. Przerwa w dostępie do EBOK-a jest spowodowana aktualizacją systemu oraz modernizacją bazy technicznej obsługującej portal. Wznowienie działania aplikacji planujemy, że nastąpi w dniach 10-13 września 2019r.

Przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Szanowni Państwo,

Uroczystość związaną z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego

RADA OSIEDLA GROCHÓW POŁUDNIOWY zaprasza Mieszkańców SM OSTROBRAMSKA na uroczystość związaną z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ OFIAROM BARBARZYŃSTWA NIEMIECKIEGO 1939 - 1945"

Podczas spotkania złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze, a z Chórem WITOLIN Spółdzielni Mieszkaniowej OSTROBRAMSKA zaśpiewamy powstańcze piosenki.

Odczyty stanów wodomierzy lokali mieszkalnych na dzień 30.06.2019r.

W dniach od 17 czerwca 2019r. do 03 lipca 2019r. w godzinach 17°° - 20³° będą wykonywane na naszym Osiedlu odczyty stanów wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Szczegółowe terminy dla poszczególnych budynków zostaną podane w ogłoszeniach, które zostaną wywieszone w gablotach na klatkach schodowych.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Dział organizacyjny SM „Ostrobramska” w Warszawie w nawiązaniu do przedstawionego Państwu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków uprzejmie informuje, że zgodnie z § 86 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 10.06.2019 r. upłynął termin zgłaszania projektów uchwał..

Walne Zromadzenie

W załączniku znajdą Państwo terminy i porządek obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Subskrybuje zawartość