Walne Zebranie

Na Walnym Zebraniu członków naszej Spółdzielni jedna z mieszkanek osiedla ujawniła fakt długotrwałego pobierania wynagrodzenia przez członka Rady Nadzorczej, który nie przejawiał żadnej działalności. Zapytany o to Przewodniczący Rady nie udzielił odpowiedzi. Czy ktoś posiada więcej informacji na ten temat? W sytuacji wyboru nowej Rady może to być ważne.

...

Oto jeden z przykładów działania organu nadzoru naszej Spółdzielni. O zgrozo! Oczywiście nie omieszkam zapytać - tym razem może skutecznie - Pana Przewodniczącego Rady na Zebraniu swojej grupy o tę bulwesującą sprawę. Brak odpowiedzi na stawiane pytania wcale mnie nie zdziwił. W zwyczaju Przewodniczącego jest nieodpowiadanie na pisma i pytania. Mam około 15 pism - jako przykład - członków skierowanych do Rady (widnieje data wpływu na dziennik), które do dnia dzisiejszego pozostały bez odpowiedzi.

Zobaczymy...

Z całym szacunkiem dla Pani, ale obserwując zachowania Pana Przewodniczącego na walnych zebraniach obawiam się, że z Pani zwyczajnie zakpi.

Są jakieś dowody w tej

Są jakieś dowody w tej sprawie i posiadacie Państwo kontakt do osoby ujawniającej powyższe fakty? Bo gdybanie nic nie daje zazwyczaj i mogą to być pomówienia. Są to poważne zarzuty.

Dowody są w Spóldzielni

Pani Oleksiak mimo buńczucznych zapowiedzi na zebraniu o to nie spytała, widać miała taki interes. Nazwisko tego Pana jest znane wszystkim członkom poprzedniej Rady i Zarządowi Spółdzielni, tam też są dowody w postaci protokołów obrad Rady. Z tego co wiem, Pan został pozbawiony funkcji przewodnizącego komisji w Radzie, potem wydalony z tej komisji,następnie się ciężko obraził i przestał robić cokolwiek,a pieniądze brał nadal, razem coś około 15 tysięcy zł. Teraz został wybrany do Rady znowu.

Ktoś ma z Państwa może

Ktoś ma z Państwa może protokół z ostatnich walnych zgromadzeń? Taka sprawa nie może przejść dalej, iż jest to uchylanie się od obowiązków i zaniedbywanie prac oraz działanie na szkodę spółdzielców. Dostał się do rady, ale ktoś musiał go wybrać, a do rady głosują spółdzielcy więc coś jest pokomplikowane.