Subskrybuj nasz newsletter "Przetargi na roboty"

Wymiana bramy głównej w garażu podziemnym Tarnowiecka 13.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”, ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.612.58.59, tel./fax. 613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:
Wymiana bramy głównej w garażu podziemnym Tarnowiecka 13.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. nr 612-58-59 (Pan Zdzisław Socha).
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2008r o godz.9.00.