Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Łukowska 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” ul.Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Łukowska 7

.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 100,00 zł + 23% vat) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5. Informacji dodatkowych udziela Pan Andrzej Właszczuk - Dział Techniczny, tel. 22.612.58.59

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 11.000 zł.
Termin składania ofert do dnia 07.09.2018 r. godz. 9:30.
Termin otwarcia ofert 07.09.2018 r. godz. 10:00.
Termin realizacji do 30.11.2018 r.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

 • ul. Tarnowiecka 7

  04-174 Warszawa

  REGON: 015756031

  KRS: 0000210998

  NIP: 113-248-66-49  

 • fax: 022 613 89 01

 • e-mail: info@smo.waw.pl 

Logo - Ostrobramska