ul. Tarnowiecka 7     04-174 Warszawa       REGON: 015756031      KRS: 0000210998      NIP: 113-248-66-49      e-mail: info@smo.waw.pl      fax: 022 613 89 01

Przetarg nieograniczony na roboty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”

ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa, tel.22.612.58.59, tel./fax.22.613.89.01

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wykonanie wodociągowej instalacji hydrantowej ppoż

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Komorska 8, Witolińska 6, Witolińska 8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 123,00 zł brutto) można wykupić w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 5 – Dział Techniczny.

Informacji dodatkowych udzielają Pani Beata Cydejko (roboty)

oraz Pan Jacek Paź (procedura) – Dział Techniczny, tel. 612.58.59.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 5.000,00 zł dla każdego oferowanego budynku.

Termin składania ofert do dnia 23.04.2021 r., godz.9:30.

Termin otwarcia ofert 23.04.2021 r., godz.10:00.

Termin realizacji do 31.07.2021 r.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie

bez podania przyczyn i bez odpowiedzialności za przygotowanie ofert.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

  • ul. Tarnowiecka 7
  • 04-174 Warszawa
  • fax: 022 613 89 01
  • REGON: 015756031
  • KRS: 0000210998
  • NIP: 113-248-66-49
logo new