ul. Tarnowiecka 7     04-174 Warszawa       REGON: 015756031      KRS: 0000210998      NIP: 113-248-66-49      e-mail: info@smo.waw.pl      fax: 022 613 89 01

Przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego

Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów ogłasza w dniu 23.08.2016r. przetarg otwarty na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku należącym do Spółdzielni przy ulicy: Jarocińska 1 m 166, o pow. 35,80 m2, składającego się z 1–go pokoju, ciemnej kuchni, łazienki z wc, piętro XII.

Cena wywoławcza czynszu najmu 700,00 zł

Najemca obowiązany będzie do wniesienia, przed zawarciem umowy najmu, na wskazane konto Spółdzielni, kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego czynszu najmu. Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie :

1. wnosić opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
2. wnosić opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów,
3. wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z tytułu udziału i wpisowego

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją przetarg na najem, w sekretariacie Spółdzielni , pok. nr 15 w terminie do dnia 22.08.2016r. do godz. 18:00

Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”,

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

  • ul. Tarnowiecka 7
  • 04-174 Warszawa
  • fax: 022 613 89 01
  • REGON: 015756031
  • KRS: 0000210998
  • NIP: 113-248-66-49
logo new